Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate: obligații, termene, etape – partea III

Autor: Mihai Constantin, Senior Consultant AUDITECO

Precum am menționat și în partea I și II a acestei serii de articole, Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate stipulează o serie de obligații legale ale deținătorilor de terenuri pe care au avut/au loc activităţi antropice cu potenţial de contaminare a solului, precum și ale autorităților publice locale și centrale.

Articolul prezent abordează procedura care  trebuie parcursă în cazul în care amplasamentul este încadrat ca sit contaminat de către agenția județeană pentru protecția mediului și este impusă remedierea acestuia.

Afla mai mult!