Directiva Cadru pentru Apa – Pilon pentru legislatia de mediu?

Ca urmarea a creșterii populației în ultimul secol, consumul de resurse naturale s-a mărit considerabil. Astfel, putem observa o creștere de până la șapte ori a consumului de apă în gospodării și nu numai.

În 1988, Comisia Europeană a luat hotărârea de a elabora o politică de referință în domeniul apei, denumită Directiva Cadru Apă. Această directivă urmărește protejarea și îmbunătățirea calității  tuturor  corpurilor  de  apă  (ape subterane,  ape  de  suprafaţă  interioare,  ape tranzitorii şi ape costiere) şi solicită ca toţi factorii socio-economici  să fie luați în considerare în vederea stopării deteriorării acestora.

Afla mai mult!